اقتصاد: تولید سیمان دورود افزایش یافت

اقتصاد: تولید سیمان دورود افزایش یافت : عنوان 
1397/06/13 : تاریخ انتشار

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سیمان دورود با راه اندازی و بهره برداری از خط یک، تولید کلینکر و سیمان را در شش ماهه دوم سال جاری به ترتیب به میزان 50,000 و 54,000 تن افزایش خواهد داد و ترکیب جدید در مقطع شش ماهه با تعدیل مثبت نسبت به بودجه متعاقبا افشا خواهد شد.

هم چنین شرکت اعلام کرد:

با توجه به بازار مصـرف شرکت سیمان دورود که در نیمه اول سال تمامی محصولات تولیدی خود را با قیمت مصوب به فروش رسانیده (ده درصد بیشتر از بودجه) و همچنین تقاضای سیمان با کیفیت ویژه ، خط یک با ظرفیت تولید 100,000 تن کلینکر مرغوب درسال، راه اندازی و به بهره برداری رسید