خبر: سرپرست شرکت صنایع سیمان کیاسر تعیین شد

خبر: سرپرست شرکت صنایع سیمان کیاسر تعیین شد : عنوان 
1397/06/13 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع سیمان کیاسر، در جلسه ای که با حضور مدیران این شرکت و با حضور مدیرعامل موسسه رفاه و آتیه کارکنان بانک سپه برگزار شد، آقای مهندس جهانبخش لطفی پور بعنوان سرپرست شرکت صنایع سیمان کیاسر انتخاب شد.

لازم به ذکر است که در مورخ ۱۰ شهریور ماه سال جاری آقای مهندس محمدرضا سلیمیان مدیرعامل اسبق شرکت صنایع سیمان کیاسر به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ سیمان غدیر منصوب گردید.