خبر: سومین جلسه هم اندیشی مدیران عامل صنعت سیمان برگزار شد

خبر: سومین جلسه هم اندیشی مدیران عامل صنعت سیمان برگزار شد : عنوان 
1397/06/17 : تاریخ انتشار

این جلسه در روز یکشنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ با حضور مدیران عامل شرکت های سیمان کشور و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار شد.

در این جلسه بر لزوم همکاری و همفکری شرکت ها و هلدینگ های صنعت سیمان به منظور کسب سود برای صنعت سیمان کشور تاکید شد.

از جمله مسائل مورد بحث در این جلسه تولید و فروش سیمان در داخل کشور و سیمان صادراتی، سهمیه بندی و منطقه بندی فروش سیمان، ارائه گزارش میزان تولید و فروش کارخانه های سیمان براساس میزان سهمیه مشخص شده بود.

در این جلسه، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ضمن اشاره به افزایش ۱۲ درصدی قیمت سیمان و تایید آن توسط سازمان حمایت از مصرف کننده، اظهار امیدواری کرد تا این افزایش قیمت سبب منفعت و بهره برداری بیشتر کارخانه های سیمان باشد و نه اینکه به نفع واسطه ها تمام شود.

سید محمد اتابک به برگزاری جلسه های متعدد به منظور افزایش ۱۲ درصدی قیمت سیمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و تاکید کرد که نگذاریم سود حاصل از  افزایش قیمت به جیب دلال ها برود، بلکه منفعت آن باید به صنعت سیمان و زحمت کشان آن برسد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز در این جلسه در باره وضعیت موجود صنعت سیمان گفت: هم اکنون ۷۴ کارخانه سیمان با ۹۷ کوره با حدود ۸۷ میلیون تن تولید در کشور وجود دارد.عبدالرضا شیخان به ارائه گزارش میزان تولید و فروش سیمان تولیدی در ۴ ماهه نخست سال براساس میزان سهمیه مشخص شده پرداخت.

در این جلسه مدیران عامل هلدینگ های سیمان کشور و شرکت های سیمان کشور به بیان مسائل روز صنعت سیمان کشور پرداختند. آنچه که در این جلسه مورد نظر و توافق همگی قرار گرفت، ممانعت از ارزان فروشی و فروش براساس قیمت گذاری صورت گرفته بود که مورد توافق مدیران عامل شرکت های سیمان قرار گرفت. همچنین راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده دلال ها در بازارهای داخلی و خارجی مورد بحث و نظر قرار گرفت.

 مقرر شد تا برگزاری این جلسه ها به صورت ماهیانه و به منظور هماهنگی مسائل مشترک در صنعت سیمان باشد