خبر: انتصاب در هلدینگ سیمان غدیر

خبر: انتصاب در هلدینگ سیمان غدیر : عنوان 
1397/06/17 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی و امور بین ­الملل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(هلدینگ سیمان غدیر) ، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۰ با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر برگزار گردید.

لازم به ذکر است که آقای محمدرضا سلیمیان سوابقی همچون مدیرعاملی شرکت سیمان یاسوج ، رئیس هیات مدیره سیمان هرمزگان ، نایب رئیس هیات مدیره سیمان تجارت مهریز یزد و مدیرعاملی صنایع سیمان کیاسر را در کارنامه خود دارد.