خبر: برگزاری جلسه آمادگی برگزاری مانور پدافند غیرعامل در شرکت سیمان شرق

خبر: برگزاری جلسه آمادگی برگزاری مانور پدافند غیرعامل در شرکت سیمان شرق : عنوان 
1397/06/18 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان شرق، وضعیت ساختمان های ستادی و خطوط تولید از نظر شاخص های ایمنی ساز در برابر زلزله و حوادث طبیعی و غیرطبیعی و نیز ارزیابی ملاحظاتی از قبیل بررسی راه های دسترسی آمبولانس ها، خودروهای آتش نشانی، امدادی و جرثقیل به محدوده ساختمان ها و خطوط تولید در این نشست بررسی شد.