خبر: پاکستان بازار سیمان افغانستان را از دست خواهد داد

خبر: پاکستان بازار سیمان افغانستان را از دست خواهد داد : عنوان 
1397/06/24 : تاریخ انتشار

فعالان صنعت سیمان پاکستان یک بار دیگر از دولت خواسته اند تا عوارض برای واردات کلینکر به این کشور را به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش دهد و همچنین مشوق هایی را برای کاهش هزینه های تولید و امکان افزایش فروش محصولات برای تولید کنندگان این کشور در نظر بگیرد.

آنگونه که مطبوعات پاکستان در این خصوص نوشته اند، بخش قابل توجهی از سهم بازار سیمان این کشور در افغانستان به تولید کنندگان سیمان ایران واگذار شده است و عمده دلیل این امر نیز نبود امکان رقابت قیمتی عنوان شده است چرا که فرآیند تولید سیمان یک فرآیند انرژی بر است.

با توجه به هزینه های بالای گاز و برق در پاکستان و افزایش تعرفه واردات زغال سنگ از یک طرف و واردات سیمان از ایران از طرف دیگر شرایط تولید و فروش سیمان در پاکستان را تحت تاثیر قرار گرفته است.

بررسی آخرین آمار ها نشان می دهد که میزان فروش داخلی سیمان پاکستان بعد از یک دوره طولانی مدت سه ساله ۱۴ درصد کاهش داشته است.به گزارش سیمان خبر، پیش تر نیز تولیدکنندگان سیمان پاکستان از دولت این کشور درخواست کرده بودند تا شرایط واردات سخت تر شود و تنها به شرکت هایی مجوز واردات داده شود که گواهی استاندارد و کنترل کیفی این کشور را اخذ نموده اند