خبرهای بانکی: آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان سفید زاگرس

خبرهای بانکی: آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان سفید زاگرس : عنوان 
1397/06/27 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، طرح ياد شده كه با هدف توسعه صنعتی مناطق کمتر برخوردار به اجرا در خواهد آمد پس از بهره برداري سالیانه 220 هزار تن سیمان سفید توليد مي كند و موجب اشتغال مستقیم 122 نفر مي شود.

طرح سيمان سفيد زاگرس از 17 میلیون دلار تسهيلات ارزي بانک صنعت و معدن استفاده مي كند و موجب اشتغال زايي مناسبي در منطقه خواهد شد