بانک صنعت و معدن: عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان سفید ازنا آغاز خواهد شد

بانک صنعت و معدن: عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان سفید ازنا آغاز خواهد شد : عنوان 
1397/06/27 : تاریخ انتشار

طرح یاد شده که با هدف توسعه صنعتی مناطق کمتر برخوردار به اجرا در خواهد آمد پس از بهره برداری سالیانه ۲۲۰ هزار تن سیمان سفید تولید می کند و موجب اشتغال مستقیم ۱۲۲ نفر می شود.

طرح سیمان سفید زاگرس از ۱۷ میلیون دلار تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن استفاده می کند و موجب اشتغال زایی مناسبی در منطقه خواهد شد