خبر: افتتاح آزمایشگاه مجهز تخصصی سیمان و بتن در مجموعه هلدینگ سیمان شرق

خبر: افتتاح آزمایشگاه مجهز تخصصی سیمان و بتن در مجموعه هلدینگ سیمان شرق : عنوان 
1397/07/09 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان شرق، افتتاح آزمایشگاه مجهز تخصصی سیمان و بتن درجهت ارتقای توانمندی شرکت سیمان شرق در بازار سیمان فله و پاسخگویی هرچه مناسب تر به نیازهای شرکت های بتنی و پروژه های عمرانی و ساختمانی انجام پذیرفت