قدس آنلاین: افزایش صادرات سیمان در خراسان رضوی

قدس آنلاین: افزایش صادرات سیمان در خراسان رضوی : عنوان 
1397/07/14 : تاریخ انتشار

به گزارش قدس آنلاین، مدیر کل راه آهن خراسان گفت: در نیمه نخست امسال ۱۹۳ هزار تن سیمانافزایش صادرات سیمان در خراسان رضوی به مقصد کشورهای آسیای میانه بارگیری و از طریق مرز ریلی سرخس صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۹۱ درصد افزایش داشته است.

محمد هادی ضیایی مهر افزود: در این مدت ۳۲۲ هزار تن کالا از طریق راه آهن خراسان به آسیای مرکزی صادر شد که ۶۰ درصد آن را سیمان تشکیل می دهد.

وی گفت: اجرای طرحهای زیربنایی و نیاز به سیمان در کشور ازبکستان، تامین واگن مورد نیاز صادرکنندگان از کشورهای آسیای مرکزی، توسعه زیرساخت ها در ایستگاه شهید مطهری، افزایش تعامل و جلسات چندجانبه با واحد های تولیدی از مهم ترین علل افزایش صادرات امسال سیمان است.

مدیرکل راه آهن خراسان افزود: بیشترین میزان صادرات ریلی سیمان کشور از طریق مرز سرخس انجام می شود بطوریکه صادرات سیمان،   امسال سهم ۹۲ درصدی داشته است.

ضیایی مهرگفت: عمده مقصد سیمان صادراتی از مرز ریلی سرخس، ازبکستان با ۱۷۵ هزار تن با سهم ۹۱ درصدی است و ترکمنستان و تاجیکستان نیز در رده های بعدی قرار دارند.

وی افزود: ۸۴ درصد از سیمان صادر شده از مرز سرخس، از مبادی خراسان رضوی بارگیری شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲ برابر شده است.

مدیر کل راه آهن خراسان گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۲۵۴ هزار تن کالا با ۲۱ هزار دستگاه واگن از طریق مرز ریلی سرخس با کشورهای آسیای مرکزی مبادله شد که ۲۶ درصد آن صادرات است.

خراسان رضوی هزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه ریلی دارد که معادل حدود ۱۴ درصد شبکه ریلی کشور است.

با توجه به مزایای حمل و نقل ریلی از جمله کاهش مصرف سوخت، افزایش ضریب ایمنی و همچنین با هدف حمایت از کالای ایرانی، رونق اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات سیمان از طریق شبکه ریلی سبب افزایش درآمد واحدهای تولیدی و همچنین جذب بازار های جدید در کشورهای هدف می‌ شود