خبر: دوره آموزشی بیمه های مسئولیت مدنی و حوادث کار در شرکت سیمان فارس برگزار گردید

خبر: دوره آموزشی بیمه های مسئولیت مدنی و حوادث کار در شرکت سیمان فارس برگزار گردید : عنوان 
1397/07/18 : تاریخ انتشار

دوره آموزشی بیمه های مسئولیت مدنی و حوادث کار توسط کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده از شرکت‌های زیرمجموعه صبا تأمین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و با همکاری شرکت سیمان فارس و بیمه سامان و با حضور بیش از ۳۰ نفر از مدیران و کارشناسان شرکتهای سیمان فارس ، فارس نو و شرکتهای پیمانکاری شاغل در شرکتهای سیمان مذکور برگزار گردید.

سرفصل مطالب ارایه شده در این دوره شامل الزامات قانونی کارفرمایان در حوادث، بررسی مخاطرات کاری در صنعت سیمان،معرفی بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان، فرایند اعلام و دریافت خسارت در بیمه های مسئولیت مدنی و بررسی گزارشات حوادث کاری بود و توسط مدرس این دوره مهندس مجید حسن پور معاون بازاریابی و فروش کارگزاری تأمین آینده و ارزیاب مستقل بیمه مرکزی در قالب یک دوره ۶ ساعته در تاریخ ۱۷مهر ۹۷ برگزار گردید.

قابل ذکر است که در پایان این دوره جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران کارگزاری تأمین آینده و مدیر مهندس خلیلی مدیر شعب بیمه سامان در استان فارس برگزار گردید