برنا: محکومیت 4 میلیارد تومانی کارخانه سیمان ایلام

برنا: محکومیت 4 میلیارد تومانی کارخانه سیمان ایلام : عنوان 
1397/07/18 : تاریخ انتشار

حیدر محمودی رییس تعزیرات حکومتی و قاضی ویژه مبارزه باقاچاق  ومفاسد اقتصادی شهرستان های سیروان و  چرداول  در گفتگو با خبرنگار برنا  در تشریح جزئیات محکومیت ۴ میلیاردی کارخانه سیمان ایلام درشهرستان سیروان  گفت: طی بازدید بازرسان صنعت، معدن و تجارت از این کارخانه و بررسی‌های دقیق کارشناسان مشخص شد کارخانه سیمان اقدام به فروش ۵۵ هزار وپانصد تن سیمان فله ای وپاکتی از نوع تیپ ۱و۲و۵به قیمت بالاتر از نرخ مصوب کرده است.

به گفته این مقام مسئول قضایی با احراز تخلف انتسابی برای این کارخانه، پرونده تخلفاتی تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه اول بدوی ارجاع داده شد.

رئیس تعزیرات شهرستان های سیروان وچرداول خاطرنشان کرد: شعبه با احضار مدیرعامل وکیل مدافع شرکت سیمان ایلام و با توجه به  بررسی اسناد و مدارک مندرج در پرونده و جوابیه استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیصلاح، انتساب تخلف گرانفروشی را محرز و شرکت سیمان را علاوه بر تغییر نرخ کالا به قیمت مصوب، به پرداخت جریمه چهار میلیارد تومانی محکوم نمود

او درپایان گفت:این حکم درشعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی  قابل تجدید نظر خواهی است