نصف جهان: حمل نخستین محموله کلینکر سیمان اصفهان

نصف جهان: حمل نخستین محموله کلینکر سیمان اصفهان : عنوان 
1397/07/18 : تاریخ انتشار

نصف جهان: راه‌آهن اصفهان بیش از ۴۰هزار تُن کلینکر صادراتی کارخانه سیمان اصفهان را به بندرعباس منتقل کرد.

مدیرکل راه‌آهن اصفهان گفت: در راستای تحقق برنامه ششم توسعه و افزایش سهم ریل در جابه‌جایی بارهای استان، با جلب نظر مدیران کارخانه سیمان اصفهان و همکاری شرکت‌های مالک واگن و راه‌آهن، حمل اولین محموله کلینکر صادراتی کارخانه سیمان اصفهان با ریل فراهم‌ شد.

رضا سادات‌حسینی افزود: با بررسی و برنامه‌ریزی‌، در مدت 42روز،تاکنون ۴۰هزار تن کلینکر صادراتی کارخانه سیمان اصفهان به مقصد بندرعباس با ناوگان ریلی حمل شده است.