صداوسیما: سد قیزقلعه و سیمان مند دشتی با 65 درصد پیشرفت در دست اجرا

صداوسیما: سد قیزقلعه و سیمان مند دشتی با 65 درصد پیشرفت در دست اجرا : عنوان 
1397/07/18 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در بررسی روند ساخت سد قیزقلعه، هدف از ساخت آن را مهار سیلاب و تغذیه سفره آب زیرزمینی با توجه به افت سالانه حدود یک و نیم متری آب‌های زیرزمینی دشت پلنگ عنوان کرد.

مهرداد ستوده افزود: از پیمانکار قول گرفتیم تا اوایل دی کار ساخت سد را تمام کند.

 سید انبیاء سیدی مدیر طرح سد ذخیره‌ای، تغذیه‌ای قیز قلعه، قرارداد ساخت سد را 18 ماهه و سرمایه گذاری صورت گرفته برای ساخت سد را حدود 11 میلیارد تومان عنوان کرد.

ساخت این سد با مساحت حوزه آبریز بیش از 100 کیلومتر مربع(10 هزار هکتار) و آوردی حدود 6 میلیون متر مکعب در سال، شهریور سال 95 در دشت پلنگ آغاز شده است.

طول تاج سد قیزقلعه 212 متر، ارتفاع از پی 25 متر و حجم مخزن یک میلیون متر مکعب است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین از راه‌اندازی کارخانه سیمان مُند دشتی در دهه فجر خبر داد؛ طرحی که توان تولید سالانه یک میلیون تن سیمان را دارد.

ستوده به روستای بوم گردی فقیه حسنان هم رفت که پارسال بیش از 150 گردشگری خارجی داشته است.