صداوسیما: حمل نخستین محموله کلینکر صادراتی کارخانه سیمان اصفهان

صداوسیما: حمل نخستین محموله کلینکر صادراتی کارخانه سیمان اصفهان : عنوان 
1397/07/21 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه‌آهن اصفهان گفت: در راستای تحقق برنامه ششم توسعه و افزایش سهم ریل در جابه‌جایی بارهای استان، با جلب نظر مدیران کارخانه سیمان اصفهان و همکاری شرکت‌های مالک واگن و راه‌آهن، حمل اولین محموله کلین‌کر صادراتی کارخانه سیمان اصفهان با ریل فراهم‌ شد.
سیدرضا سادات‌حسینی افزود: با بررسی و برنامه‌ریزی‌، در مدت 42روز که از چهارم مهر آغاز شد، تاکنون ۴۰هزار تن کلینکر صادراتی کارخانه سیمان اصفهان به مقصد بندرعباس با ناوگان ریلی حمل شده است.
وی گفت: آماده‌سازی خطوط بارگیری کارخانه سیمان اصفهان، هماهنگی با شرکت‌های مالک واگن برای اختصاص واگن موردنیاز، مکاتبه با مرکز برای زمینه‌سازی و تسهیل در استفاده از تخفیفات مربوط به حمل از طریق ریل از جمله فعالیت های اداره‌کل راه‌آهن اصفهان است.
مدیرکل راه‌آهن اصفهان گفت: این محموله را واگن‌های لبه ‌بلند و شن‌کش از سیمان اصفهان - ایستگاه ایرانکوه به مقصد بندرعباس حمل کرده اند