ایران اکونومیست: نشست هم اندیشی با شرکت های سیمان در بیمه سرمد برگزار شد

ایران اکونومیست: نشست هم اندیشی با شرکت های سیمان در بیمه سرمد برگزار شد : عنوان 
1397/07/22 : تاریخ انتشار
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد؛ این نشست با شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سیدکو با حضور دکتر کاتب رییس هیات مدیره و تابش عضو هیات مدیره و معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، جمعی از معاونین و مدیران بیمه سرمد و نمایندگانی از شرکت های سیمان شمال، مازندران، کرمان، ساروج بوشهر و فیروزکوه برگزار شد.

کاتب در این نشست هم اندیشی با بیان اینکه بیمه سرمد با ارائه خدمات مطلوب در رشته های آتش سوزی، مسئولیت و درمان تکمیلی به شرکت های هلدینگ سیدکو تمام تلاش خود را به کار خواهد بست، تصریح کرد: جلب رضایت حداکثری بیمه گذاران از طریق پاسخگویی سریع، طراحی و ارائه بسته های متنوع بیمه ای همسو با نیازهای مشتریان و پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن یکی از مهمترین رویکردهای بیمه سرمد را به خود اختصاص می دهد.

بر اساس این گزارش، در این نشست، اکبر رواقی معاون فنی بیمه های اشخاص، مجید حبیبی معاون فنی بیمه های اموال، حسین قربانی مدیر بیمه های اموال، الهام جلوی مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت از سوی بیمه سرمد و دکتر حقیقی مدیر امور شرکتهای سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، دکتر نجفی به نمایندگی از سیمان شمال، مهندس موسوی مدیر منابع انسانی سیمان شمال، دکتر جعفری و مهندس یاوری به نمایندگی از سیمان فیروزکوه، مهندس مشینچی، مهندس سالم و مهندس روحانی به نمایندگی از سیمان ساروج بوشهر، مهندس صالحی و مهندس موسوی به نمایندگی از سیمان کرمان نیز حضور داشتند.