خبر: مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل کارخانه سیمان گیلان سبز برگزار شد

خبر: مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل کارخانه سیمان گیلان سبز برگزار شد : عنوان 
1397/07/22 : تاریخ انتشار

در همین ارتباط، روابط عمومی شرکت صنایع سیمان گیلان سبز ضمن تقدیر و تشکر از خدمات،تلاش ها و زحمات چندین ساله آقای دکتر مقدم و آرزوی موفقیت ایشان در سمت جدید، حضور آقای مهندس قدمی را که از چهره های ارزشمند و با سابقه مدیریتی درخشان در صنعت سیمان کشور می باشد را خیر مقدم عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.