صداوسیما: صنعت سیمان استان نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان

صداوسیما: صنعت سیمان استان نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان : عنوان 
1397/07/24 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزآذربایجان غربی ، قاضی پور یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در کارخانه صنعت سیمان استان نیازمند حمایت همه جانبه مسئولانسیمان ارومیه گفت: تولید باید در کارخانه های سیمان استان افزایش یابد و آذربایجان غربی به شأن و جایگاه خود بعنوان قطب تولید سیمان کشور برسد.

ماجدی مديرعامل سيمان سفيد اروميه هم همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات را عاملی مهم در بهبود بازار سیمان و مسکن عنوان کرد.

کارخانه سیمان سفید ارومیه پس از کارخانه سیمان ساوه، دومین تولید کننده سیمان کشور است