خبر: مدیرعامل جدید شرکت سیمان هگمتان معرفی شد

خبر: مدیرعامل جدید شرکت سیمان هگمتان معرفی شد : عنوان 
1397/07/24 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت سیمان هگمتان روز یکشنبه مورخه ۹۷/۷/۲۲ در محل کارخانه سیمان هگمتان با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت سیمان هگمتان برگزار گردید.

در این مراسم مهندس حبیبی رئیس هیئت مدیره سیمان هگمتان، از زحمات و تلاش های ارزشمند آقای مهندس قدمی ، در مدت فعالیت ایشان در شرکت سیمان هگمتان تشکر و قدردانی نمود.

در ادامه این مراسم، آقای دکتر مجتبی حسینی مقدم به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سیمان هگمتان از طرف هیئت مدیره شرکت معرفی گردید.

در پایان مراسم رئیس هیئت مدیره و سایر تشکلات شرکت، ضمن اهداء لوح از تلاش ها و زحمات چندین ساله آقای مهندس قدمی تقدیر و تشکر نمودند.