مهر: صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

مهر: صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت : عنوان 
1397/07/24 : تاریخ انتشار

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری هفت برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تن سیمان در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سیمان چهارمحال و بختیاری به کشور های مختلف دنیا صادر می شود، بیان کرد: بیشترین میزان سیمان تولیدی این استان به عراق صادر شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از فاز دوم کارخانه تولید سیمان چهارمحال و بختیاری میزان تولید این واحد صنعتی افزایش می یابد