خبر: انتخاب شرکت صنایع سیمان زابل به عنوان همکار برتر در پروژه های صرفه جویی انرژی یونیدو

خبر: انتخاب شرکت صنایع سیمان زابل به عنوان همکار برتر در پروژه های صرفه جویی انرژی یونیدو : عنوان 
1397/08/05 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع سیمان زابل، هدف اصلی این پروژه پیشبرد و ارتقای بهره‌وری انرژی در پنج صنعت کلیدی کشور (آهن و فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، سیمان و آجر) با توسعه یک چارچوب ملی برای استانداردهای سیستم مدیریت انرژی، کمک به ظرفیت‌سازی از طریق آموزش، مطالعات محک‌زنی انرژی و شناساندن تکنولوژی‌های بر‌تر به صنایع است.

در همین راستا با توجه به اقدامات صورت گرفته در شرکت صنایع سیمان زابل، این گروه تولیدی موفق شد در حوزه صنعت سیمان کشور به عنوان همکار برتر در پروژه های صرفه جویی انرژی UNIDO انتخاب شود و لوح تقدیر و تندیس این پروژه را دریافت نماید.