خبر: ارائه ۵ مقاله تخصصی توسط کارشناسان شرکت سیمان گیلان سبز در چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان

خبر: ارائه ۵ مقاله تخصصی توسط کارشناسان شرکت سیمان گیلان سبز در چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان : عنوان 
1397/08/19 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع سیمان گیلان سبز، این شرکت به عنوان یکی از واحد های فعال علمی پژوهشی در صنعت سیمان کشور، با نهادینه کردن نیروی خواستن و توانستن در بین پرسنل، با ارسال ۹ مقاله علمی و تخصصی از تیم علمی پژوهشی خود به چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیشرو ۲۰۱۸ و با حضور در بین دانشگاه های ایران، صنایع و مراکز علمی پژوهشی، بعد از چندین دور داوری مقدماتی و نهایی، در مرحله پایانی  ۵ مقاله  جزو مقالات برتر علمی تخصصی ایران قرار گرفت.

همکاران نویسنده مقالات برتر:
۱.مهندس مجتبی داداشی(۲مقاله،ارائه به صورت سخنرانی و پوستر)
۲.مهندس عبدا…رضایی (۱مقاله،ارائه به صورت پوستر)
۳.مهندس محسن تاخیره(۱مقاله،ارائه به صورت پوستر)
۴.مهندس محمدرضاتوشه خواه(۱مقاله،ارائه به صورت پوستر)

مقاله ای از مهندس داداشی با موضوع:
نگاهی به بهینه سازی و فناوری های تغییر سیستمی غبارگیر بگ هاوس کوره،راهکاری موثر در کاهش مصرف انرژی خط تولید سیمان(A look into optimization and technologies of a system changing dust cleaner, kiln bag house, an effective approach to reduction of energy consumption in cement production line) ،
جزو مقالات با رتبه برتر جهت سخنرانی این همایش ملی شناخته شد؛ که در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ با سخنرانی ایشان حول این مقاله علمی و تخصصی در محل همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد توجه حضار قرار گرفت.