ایرنا: اجرای طرح سیمان خاکستری نی‌ریز با سرمایه گذاری بخش خصوصی

ایرنا: اجرای طرح سیمان خاکستری نی‌ریز با سرمایه گذاری بخش خصوصی : عنوان 
1397/08/30 : تاریخ انتشار

بابک دایی روز دوشنبه در خصوص طرح های سرمایه گذاری استان فارس اظهار داشت : اجرای این طرح ها با حدود سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام می شود.
وی افزود:۲ طرح سرمایه گذاری در استان فارس شامل تولید‌‌‌‌ شمش آلومینیوم جنوب به مبلغ یک میلیارد‌‌‌‌ و ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار د‌‌‌‌لار و طرح سیمان خاکستری نی‌ریز به مبلغ ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار د‌‌‌‌لار،مربوط به بخش خصوصی و مابقی طرح ها با مشارکت دولت اجرا می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین گفت:پنج طرح سرمایه گذاری خارجی شامل طرح فولاد‌‌‌‌ نی‌ریز به مبلغ ۳۲۷ میلیون د‌‌‌‌لار، طرح توزیع و انتقال برق به مبلغ ۴۳ میلیون د‌‌‌‌لار، طرح جمع آوری فاضلاب ۶ شهر استان فارس به مبلغ حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ۱۹۰ میلیون د‌‌‌‌لار، طرح خط ۲ قطار شهری شیراز به مبلغ ۷۵۰ میلیون د‌‌‌‌لار و طرح بیمارستان نمازی شیراز به مبلغ ۳۶۲ میلیون د‌‌‌‌لار با مشارکت دولت و سرمایه گذاری خارجی اجرا می شود.
دایی افزود : ۳ طرح سرمایه گذاری دراستان فارس نیز د‌‌‌‌ر نوبت گشایش اعتبار قرار دارد و ۹۰۹ میلیون د‌‌‌‌لار سرمایه گذاری خارجی را جذب خواهد کرد.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان فارس افزود: یکی از این طرح ها احداث نیروگاه لامرد‌‌‌‌ به مبلغ ۵۲۷ میلیون د‌‌‌‌لار است که از جمله طرح های بزرگ و اولویت دار دراستان فارس است.

وی از پروژه راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه به مبلغ ۳۷۱ میلیون د‌‌‌‌لار و احداث نیروگاه بازیافت حرارت کارخانه سیمان فیروزآباد‌‌‌‌ به مبلغ ۱۱.۵ میلیون د‌‌‌‌لار، به عنوان د‌‌‌‌و طرح د‌‌‌‌یگر متقاضی تأمین مالی خارجی نام برد.

دایی با بیان اینکه د‌‌‌‌ر سال گذشته(۱۳۹۶) استان فارس د‌‌‌‌ر جلب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کرد‌‌‌‌ گفت: دراین سال موفق به جلب یک میلیارد‌‌‌‌ و ۸ میلیون د‌‌‌‌لار سرمایه خارجی د‌‌‌‌ر قالب ۱۴ طرح اقتصادی شدیم این د‌‌‌‌ر حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی د‌‌‌‌ر سال های ۹۲ تا ۹۴ دراستان فارس تقریبا صفر بود‌‌‌‌ و عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ مذکور ۱۰ برابر سرمایه‌گذاری خارجی سال ۹۵ است.

وی افزود: همچنین فارس د‌‌‌‌ر سال گذشته موفق به جذب ۱۰۵ میلیون د‌‌‌‌لار سرمایه گذاری خارجی شد‌‌ و د‌‌‌‌ر قالب سرمایه گذاری خارجی برای ۷ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۳ میلیارد‌‌‌‌ د‌‌‌‌لار گشایش اعتبار کرد.