خبر: سیمان کرمان به عنوان واحد نمونه صنعتی اقتصادی برگزیده شد

خبر: سیمان کرمان به عنوان واحد نمونه صنعتی اقتصادی برگزیده شد : عنوان 
1397/08/30 : تاریخ انتشار

روابط عمومی سیمان کرمان ؛ مدیر عامل این شرکت مفتخر به دریافت لوح برگزیده واحد نمونه صنعتی اقتصادی در سومین دوره تجلیل از مدیران عامل شرکتها از دست وزیر صنعت معدن و تجارت شد.
این افتخار به واسطه کارآفرینی و اشتغال و نقش آن در توسعه پایدار سیمان کرمان در کنگره سراسری برندملی اقتدار ملی به این شرکت اعطا گردید.

درپی انتخاب گروه صنایع سیمان کرمان بعنوان برند ملی برگزیده به پاس نقش آفرینی این واحد صنعتی در کارآفرینی و توسعه تجاری اقتصادی از سوی وزیر صنعت معدن وتجارت وقت، مدیرعامل این شرکت مورد تقدیر قرارگرفت.

نقش بی بدیل این شرکت علیرغم عمر پنجاه ساله اش در توسعه زیرساخت‌های تجاری، اقتصادی، عمرانی واجتماعی و با تغییر نگرش مدیریتی وایجاد استراتژی ها وبرنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت مدیریتی نه تنها در پهنه صنعتی و معدنی ترین استان بلکه درعرصه ملی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.