فصل اقتصاد: صنعت سیمان نیازمند تصمیمات جدی برای صادرات است

فصل اقتصاد: صنعت سیمان نیازمند تصمیمات جدی برای صادرات است : عنوان 
1397/09/05 : تاریخ انتشار

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت:دولت باید با اتخاذ سیاست هایی،برای صادرات سیمان شرایط مناسب تری را در نظر بگیرد.

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش 24 هزار تومانی قیمت سیمان گفت:افزایش 24 هزار تومانی قیمت سیمان هنوز صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه هزینه‌های بسته بندی سیمان بالا رفته است افزود: این امر بدلیل افزایش مواد پتروشیمی است.
بیشتر بخوانید: پیش بینی افزایش قیمت سیمان
شیخان، بابیان اینکه قیمت درب کارخانه سیمان حدود 8 هزار تومان است تصریح کرد: با احتساب ارزش افزوده هر کیسه سیمان 50 کیلوگرمی با قیمتی بیش از 8 هزار تومان بفروش می‌رسد.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، گفت: امیدواریم که دولت با سیاستی که درپیش می گیرد بتواند شرایط مناسب تری را برای وضعیت سیمان بخصوص در بخش صادرات مدنظر بگیرد.
شیخان، با بیان اینکه هم اکنون قیمت سیمان افزایش یا کاهش نداشته است افزود: باید تصمیمات جدی تری برای بخش صادرات صورت گیرد.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان درپایان گفت: مصرف سیمان یکی از شاخص‌های ساخت و ساز است. وضعیت سیمان در شش ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تغییری نکرده و روال عادی خود را دارد.