صداوسیما: بررسی صنعت سیمان در کشور

صداوسیما: بررسی صنعت سیمان در کشور : عنوان 
1397/09/05 : تاریخ انتشار

صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی را در توسعه‌ زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشور بر عهده دارد.

* آمارها نشان می­دهد که ایران در سال 96 دارای 75 کارخانه تولید کننده سیمان بوده است که با ظرفیت تولید 3/ 85 میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و آمریکا در اختیار دارد.

*  طی 45 سال سابقه صنعت سیمان قبل از انقلاب،کشور ما  از واردکنندگان  صنعت سیمان در جهان بود، در حالی که در بعد از انقلاب، این صنعت توانسته از 10 تولیدکننده برتر در جهان به حساب آید و جایگاه ایران در سال 95 به سومین تولید کننده آسیا و نخستین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه تبدیل شود.

*پیش­ بینی می­شود ظرفیت تولید سیمان تا پایان سال 1398 به حدود 91 میلیون تن بالغ شود.

پژوهش خبری صدا وسیما: یکی از نمودهای بارز توسعه یافتگی در هر کشور، رشد اقتصادی ناشی از فعالیت صنایع مختلف است. در این میان نقش صنایعی را که به نوعی شریان‌های بنیادین جامعه صنعتی محسوب می‌شوند، نباید از نظر دور داشت. صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی را در توسعه‌ زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشور بر عهده دارد. این صنعت یکی از صنایع بسیار مهم، پرشتاب و تأثیرگذار در توسعه و رشد صنعتی هر کشور محسوب می‌شود؛ به طوری که امروزه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌ صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

آخرین آمارها نشان می ­دهد که ایران در سال 1396 دارای 75 کارخانه تولیدکننده سیمان است که با ظرفیت تولید 3/ 85 میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و آمریکا در اختیار دارد که این رقم در سال 2017 میلادی ایران با حدود 56 میلیون تن تولید سیمان رتبه یازدهم جهانی را به خود اختصاص داده است. با این حال پیش ­بینی می ­شود ظرفیت تولید، به دلیل تکمیل کارخانجات در دست احداث تا پایان سال 1398 به حدود 91 میلیون تن بالغ شود[1].

با توجه به اهمیت این صنعت این گزارش تلاش کرده است تا به روند توسعه مهم و استراتژیک صنعت سیمان قبل و بعد از انقلاب اشاره کند تا بتوانیم تاریخچه، روند پیشرفت­ ها و فراز و فرودها و چالش ­های مهم آن را طی مدت زمان چهل سال انقلاب مورد بررسی و توجه قرار دهیم.