ایرنا: کاهش سه درصدی تولید سیمان در نیمه نخست امسال

ایرنا: کاهش سه درصدی تولید سیمان در نیمه نخست امسال : عنوان 
1397/09/05 : تاریخ انتشار

به نقل از ایرنا، تا پایان مردادماه امسال ۲۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تن سیمان در کشور تولید شده بود.
با وجود کاهش تولید، جداول آمار گمرک در دوره پنج ماه نخست امسال نشان می دهد هفت میلیون و ۵۳۹ هزار و ۴۲۸ تن زنجیره سیمان از کشورمان صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد هشت درصدی دارد.

همچنین در این مدت تولید کاشی با رشد ۱.۶ درصدی به ۱۷۸ میلیون و ۶۰۷ هزار متر مربع رسید.
تولید شیشه جام نیز در نیمه نخست امسال به ۴۶۲ هزار و ۳۰۰ تن رسید. این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵.۱ درصد کاهش داشته است.

برپایه این گزارش، در مدت یاد شده تولید ظروف شیشه ای با ۱۳.۹ درصد رشد و ظروف چینی با ۹.۴ درصد رشد به ترتیب به ۲۲۵ هزار تن و ۲۳ هزار و ۹۰۰ تن رسید.
این در حالی است که تولید چینی بهداشتی در این مدت ۲۸.۲ درصد کاهش داشت و به ۳۷ هزار و ۷۰۰ تن رسید.