خبر: طرح بتن خشک بسته بندی شده آماده تجاری سازی است

خبر: طرح بتن خشک بسته بندی شده آماده تجاری سازی است : عنوان 
1397/09/06 : تاریخ انتشار

کیفیت بتن در موارد کارگاه های سیار ،بتن تعمیرات ،ستونهای ساختمانهای بلند و بتن ریزی در معابر تنگ که امکان استقرار پمپ هوایی فراهم نیست ،پیاده رو سازی  و بتن ریزی در مناطق صعب العبور همیشه یکی از دغدغه ناظران کیفی بوده است.

وی افزود: در طرح بتن خشک بسته بندی سعی شده که با دقت در میکس صنعتی در کارخانه و جلوگیری از خطای انسانی در اختلاط مواد، خطا را به حداقل رسانده و با میکس کارخانه ای امکان استفاده از بتن های نسل جدید فراهم گردد.

خانم مهندس امامی همچنین در خصوص ظرفیت پیاده سازی این طرح در سطح کشور اظهار داشت: ظرفیت احداث این کارخانجات برای بتن ریزی شهری یکصد خط تولید برای کشور است که این خطوط تولید میتواند با همکاری صاحبان معادن و یا کارخانجات تولیدی و یا کارخانجات سیمان راه اندازی گردد به گونه ای که ظرفیت در نظر گرفته شده برای هر خط تولید ۹۰هزار تن در سه شیفت است که با توجه به توانایی صادرات محصولات، در سال نخست، کارخانه به نقطه  سربه سر خواهد رسید و البته این کارخانجات بسته به آمار پروانه های صادره در استان های کشور قابل واگذاری هستند.
این کارشناس صنعت ساختمان ضمن اشاره به پتانسیل های بالقوه این طرح از جمله کاهش هدر رفت مواد به ویژه در کارگاه های سیار افزود: سهولت حمل عمودی و افقی، حفظ کیفیت بتن تولیدی و جلوگیری از اشتباهات احتمالی در فرآیند اختلاط را از دیگر ویژگی های این طرح میتوان عنوان کرد.استفاده از بتن بسته بندی در خانه سازی روستایی نیز یکی دیگر از موارد مصرف بتن خشک بسته بندی است و همچنین دستگاه آماده سازی این بتن خشک به منظور استفاده در محل مورد نیاز هم یکی دیگر از اختراعات مهندس روشنک امامی به شمار می رود.
لازم به ذکر است که روند عرضه این محصول از طریق فرابورس نیز به زودی کلید خواهد خورد.