مقاومتی نیوز: افزایش تعرفه واردات سیمان در دستورکار دولت پاکستان

مقاومتی نیوز: افزایش تعرفه واردات سیمان در دستورکار دولت پاکستان : عنوان 
1397/10/26 : تاریخ انتشار

به گزارش مقاومتی نیوز دپارتمان صنعت و تجارت پاکستان به دنبال اعمال سیاست هایی است تا به وسیله آن از صنعت سیمان داخلی حمایت کند. دولت پاکستان به دلیل افزایش واردات سیمان به این کشور، این تصمیم را گرفته است و بر این اساس قصد دارد تا با ابزار تعرفه از تولیدکنندگان داخلی این صنعت حمایت کند.

در این باره رامون لوپز وزیر تجارت پاکستان می گوید: بررسی های دپارتمان صنعت و تجارت پاکستان نشان می دهد که در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی میزان واردات سیمان به پاکستان افزایش چشمگیری یافته است؛ لذا ضروری است برای حفاظت از صنعت داخلی سیمان چاره ای اندیشیده شود.

سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن سیمان به پاکستان وارد می شود

آمارها نشان می دهد، واردات سیمان به پاکستان در سال ۲۰۱۳ میلادی، به میزان ۳ هزار و ۵۵۸ تن بوده که در سال ۲۰۱۴، این میزان به ۶ هزار تن رسیده است. در سال ۲۰۱۵ میلادی واردات سیمان به پاکستان رشد چشمگیری یافت، بطوریکه در این سال ۲۰ میلیون تن سیمان وارد این کشور شد. در سال ۲۰۱۶ میلادی واردات سیمان ۰.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به ۲۰ میلیون و ۷۸ هزار تن رسید. اما در نهایت مطابق آخرین آمارهای میزان واردات سیمان به پاکستان در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۰ میلیون و ۴۷ هزار تن بوده است.

همانطور که مشخص است میزان واردات سیمان به پاکستان طی ۴ سال از حدود ۳ هزار تن به بیش از ۲۰ میلیون تن افزایش یافته و ۸۵ هزار درصد رشد کرده است. واردات گسترده سیمان به پاکستان، دولت این کشور را بر آن داشته است تا با ابزار تعرفه، واردات این کالا به کشور را مدیریت کند.
افزایش تعرفه واردات سیمان در دستور کار دولت پاکستان   

بدین منظور دولت پاکستان به دنبال این است تا با افزایش تعرفه واردات سیمان به کشور، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. البته آنطور که مقامات این کشور می گویند، دولت به نحوی این ابزار تعرفه ای را تنظیم خواهد کرد، که موجب افزایش قیمت بیش از حد این محصول در بازار نشود.