خبر: تهیه بلوک های سیمانی از ضایعات پلاستیکی

خبر: تهیه بلوک های سیمانی از ضایعات پلاستیکی : عنوان 
1397/10/26 : تاریخ انتشار

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

همکاری شرکت ساختمان سازی Pedregal و مرکز طراحی و همکاری کاستاریکا برای تهیه بلوک های سیمانی از ضایعات پلاستیکی موجود در خط ساحلی دریا و اقیانوس

در این طرح ضایعات پلاستیکی جمع آوری شده با ۲۰% افزودنی مخلوط شده و در نهایت به سیمان اضافه می شوند‌. بلوک های سیمانی بدست آمده از این ترکیب ضمن سبک بودن از کیفیت بالایی برخوردار است