خبر: ارزیابی تعالی سازمانی شرکت سیمان تهران

خبر: ارزیابی تعالی سازمانی شرکت سیمان تهران : عنوان 
1397/11/16 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان تهران، در مراسم افتتاحیه این ارزیابی که با حضور مدیر عامل ، معاونین ، مدیران و تیم ارزیابی برگزار گردید ، دکتر داریانی با پر اهمیت دانستن تعالی سازمانی افزود: خوشحالیم که خود را در مسیر سنجش و مقایسه با شرکت های الگو قرار می دهیم.مسیر تعالی در سیمان تهران به تازگی شروع شده و تاکید و امید اینجانب بر تداوم طی این مسیر می باشد.

مدیرعامل شرکت سیمان تهران ، مسیر تعالی سازمانی را مسیری رو به جلو دانست و افزود: فرصت ارزشمند ارزیابی توسط ارزیابان مجرب و حرفه ای را مغتنم باید دانست.

وی زمان ارزیابی را دوره آموزشی پر محتوایی دانست که در این مدت افرادی آشنا به مسائل سازمانی ، با نگاهی از بیرون سازمان نحوه مدیریت، اجرای فرآیند ها و ارتباطات بین سازمانی و بین فرآیندی را ارزیابی می کنند.

پس از دو روز جلسات متعدد تیم ارزیابی ، در مراسم اختتامیه ،تیم ارزیاب به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.

مهندس فیروزجایی ،مدیر تعالی شرکت سیمان تهران ضمن تقدیر از مدیران و کارکنان خدوم، وفادار و تلاش گر شرکت، نهادینه سازی فرهنگ تعالی سازمانی در شرکت را بسیار حائز اهمیت دانسته و نسبت به تداوم فعالیت کارگروههای تعالی تاکید نمود.