بورس نیوز: افزایش صادرات «سفانو»

بورس نیوز: افزایش صادرات «سفانو» : عنوان 
1397/11/17 : تاریخ انتشار

به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان فارس نو پیرو گزارش با شماره پیگیری ۵۰۸۱۵۳ مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۷ ارسالی در سامانه کدال اعلام کرد: پیش‌بینی صادرات شرکت سیمان فارس نو در سه ماهه پایانی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ با لحاظ شرایط تحریمی کشور مقدار ۹۵ هزار و ۵۰۰ تن برآورد شده بود. با تلاش های انجام گرفته توسط شرکت، گشایش هایی در امر صادرات تحقق یافته به طوری که در دی ماه سال جاری مقدار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تن و در بهمن ماه تا این تاریخ مقدار ۴۹ هزار تن صادرات انجام شده است.

برآورد شرکت تا پایان سال جاری افزون بر مقادیر فوق با عنایت به توضیحات اشاره شده حدود ۷۵ هزار تن کلینکر و ۲۵ هزار تن سیمان است.

این گزارش همچنین می‌افزاید: شروع سررسید وصول مطالبات ارزی اشاره شده از اسفند ماه ۱۳۹۷ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۸ است و به دلیل نوسانات ارزی، در شرایط فعلی آثار سود و زیانی تسعیر ارز به صورت قابل اتکا میسر نیست.