خبر: شرکت سیمان تهران تقدیرنامه سه ستاره تعالی در سال جاری را دریافت کرد

خبر: شرکت سیمان تهران تقدیرنامه سه ستاره تعالی در سال جاری را دریافت کرد : عنوان 
1397/12/18 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان تهران، مهندس  فیروزجائی، نماینده مدیریت و مدیر تعالی شرکت سیمان تهران با اعلام این خبر ضمن تقدیر و تشکر از رهنمودها و حمایت های مدیرعامل سیمان تهران ،  دست یابی به این مهم را نتیجه همت و همراهی رؤسا، دبیران و اعضاء کارگروههای تعالی و تمامی همکاران مشارکت کننده در فرآیند خود ارزیابی و ارزیابی نهایی تعالی سازمانی در سال جاری دانست.

وی در ادامه ضمن اشاره به قرار گرفتن سیمان تهران در سطح امتیازی بالاتر از سال گذشته  افزود : امید است در سایه تلاش تمامی همکاران ، قدمهای استوارتری در جاده تعالی شرکت سیمان تهران برداشته شود.