رادیوسهام: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “سفانو”

رادیوسهام: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “سفانو” : عنوان 
1398/02/25 : تاریخ انتشار

مجمع عمومی شرکت سیمان فارس نو تقسیم مبلغ یک هزار و ۳۰۰ ریال سود نقدی و ۲ هزار و ۴۷۲ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

به گزارش رادیو سهام، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس نو برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه “سفانو” برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت سیمان فارس نو عبارت است از:

    سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ یک هزار و ۳۰۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۲ هزار و ۴۷۲ ریال تصویب شد.
    سود خالص ۸۶۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۵۸۱ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال اعلام شد.
    مختار و همکاران به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و نوین نگر مانا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.
    روزنامه “اطلاعات” به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد