خبر: در کارخانه سیمان صوفیان: راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات ارائه خواهد شد

خبر: در کارخانه سیمان صوفیان: راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات ارائه خواهد شد : عنوان 
139/03/22 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان تامین شستا، علی سرزعیم معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از کارخانه سیمان صوفیان با اشاره به اهداف این بازدید ها گفت: یکی از برنامه های سفر و بازدید از شرکتهای تابعه وزارت بررسی مشکلات و ارزیابی فعالیت این شرکتهاست.

وی افزود: پیگیری مشکلات موجود دربرخی شرکت‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌ها و برنامه راهبردی اقتصادی وزارت تعاون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

او تاکید کرد: با ارائه راهکارهای مناسب برای برون رفت از این موانع، باید ظرفیت ها و مشکلات موجود را به یک نتیجه اثر بخش برسانیم.

نجفی مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان نیز در این بازدید گزارش جامعی از عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۷ ارائه و گفت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص و رکود حاکم بر بازار فروش سیمان، استمرار کنترل هزینه‌ها و کاهش قیمت تمام شده، می‌تواند ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه به عمل برساند