خبر: صادرات سیمان سفید کرمان به کشور عراق

خبر: صادرات سیمان سفید کرمان به کشور عراق : عنوان 
139/03/26 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی سیمان کرمان، صادرات سیمان سفید کرمان به کشور عراق آغاز شده است.این درحالی است که کمتراز یکسال از تولید محصول جدید سیمان کرمان (سیمان سفید‌) می گذرد واین کارخانه توانسته جایگاه مطلوبی در بازار سیمان سفید برای این محصول خود ایجاد نماید.

دراین خصوص مهندس آقامولایی مدیر بازاریابی وفروش سیمان کرمان عنوان داشت: به لطف پروردگار وتلاش کارشناسان سیمان کرمان سیمان سفید استاندارد و باکیفیت تولید و موردتوجه بازارهای داخلی وخارجی قرارگرفته است.

علاوه بر حضور دربازار کشور پاکستان دور جدید صادرات سیمان سفید کرمان به کشور عراق است که درحال حاضر روزانه حدود٢٠٠ تن بوسیله خطوط ریلی وازطریق مرز چزابه به کشور عراق صادرمی شود.