شارا: رونمایی از برنامه جامع روابط‌عمومی‌های سیمان‌ تامین شستا

شارا: رونمایی از برنامه جامع روابط‌عمومی‌های سیمان‌ تامین شستا : عنوان 
139/03/26 : تاریخ انتشار

به نقل از شارا در این مراسم حمیدرضا طهماسبی‌پور مدیر روابط عمومی سیمان تامین شستا با تشریح ابعاد این برنامه جامع و تاکید بر تطبیق با اهداف وزارت کار و شستا گفت: وحدت رویه در اجرای برنامه های اطلاع رسانی مد نظر خواهد بود.
او با تحلیل جایگاه ویژه روابط عمومی در دوره مدیریت جوانگرای شستا و هلدینگ سیمان تامین افزود: با تدوین و تعیین خط مشی در این برنامه جامع، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت روابط عمومی مشخص شد و شفاف سازی فعالیت‌ها به عنوان بک اصل مد نظر خواهد بود.
طهماسبی پور سند در تبیین برنامه جامع روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و شرکت های تابعه گفت: در این برنامه با بهره‌گیری از مدل swot فرصت‌ها و تهدیدها و ضعف و قوت‌ها روشن شد تا با کمک علم ارتباطات فرآیندهایی مدرن برای اطلاع رسانی شفاف تعریف شود .
وی تاکید کرد: در شرکت های زیر مجموعه سیمان تامین شستا از مسیر ارتباطات نسبت به ایجاد هم افزایی و انتقال دانش و تجربیات اقدام خواهد شد تا علاوه بر نفع اقتصادی شرکت‌ها، منافع عمومی صاحبان اصلی شرکت‌ها که همان بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند بیش از گذشته حفظ شود.
او تصریح کرد: تغییر نگرش و فرهنگ روابط عمومی ها از توجیه‌گری به تحلیل‌گری یک اصل است که باید موضوعات سازمان و را جهت دهی مناسب محتوایی کند و در نهایت هماهنگ نشر داده شود.