خبر: رشد ۱۵۳ درصدی سود سهام شرکت سیمان خوزستان

خبر: رشد ۱۵۳ درصدی سود سهام شرکت سیمان خوزستان : عنوان 
139/03/26 : تاریخ انتشار

واحد روابط عمومی شرکت سیمان خوزستان، در این مجمع گزارش موسسه حسابرسی  به استماع سهامداران رسید و سود تقسیمی به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال معادل ۵۲۰ میلیاردریال مصوب گردید.

در این جلسه مهندس خسرو جامعی مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان، افزایش فروش نسبت به سال قبل را ۱۱ درصد عنوان و تولید سیمان به میزان ۱/۳۵۳/۵۳۲ تن، تحویل سیمان : ۱/۳۳۴/۵۳۹  تن، تولید کلینکر : ۲/۱۷۲/۷۹۴  تن، تحویل کلینکر : ۶۶۸/۹۵۶  تن را به عنوان سایر شاخص های عملکرد سال گذشته این شرکت بیان داشت.

وی همچنین در خصوص صادرات سیمان خوزستان نیز به تحویل صادراتی سیمان به میزان ۲۱۳/۲۷۵  تن
و تحویل صادراتی کلینکر به میزان ۲۰۷/۸۴۵  تن اشاره نمود.

مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان در این جلسه در خصوص وضعیت بازار سال گذشته نیز به برخی مشکلات پیش رو تولید کنندگان اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۷ مواردی مانند رکود بازار مسکن، تحریم، چالش های پیش رو حمل و نقل دریایی و زمینی برای حمل سیمان، افزایش هزینه بیمه کشتی ها و همچنین خدمات بندری موجب شد تا موانع بسیاری بر سر راه تولیدکنندگان سیمان قرار گیرد.

وی در خصوص برنامه های آتی برای کنترل و بهیود شرایط نیز گفت: یکی از مباحث مد نظر، کنترل سطح تولید کارخانجات است که پیرو جلساتی که با انجمن صنفی سیمان برگزار شده است نگه داشتن سطح تولید ۶۵ درصدی در دستور کار است. در راستای مقابله با رقابت منفی که در بین کارخانجات سیمان وجود دارد، کارگروه هایی تشکیل شده است که شرکت سیمان خوزستان به عنوان یکی از شرکت های کارگروه جنوب غرب و یک شرکت پیشرو در منطقه جنوب همواره سعی کرده است نرخ های فروش را تا جای ممکن بالا نگه دارد و با توجه به اینکه یک شرکت بورسی است شفافیت اطلاعات را سرلوحه کار خود قرار داده  و صورت های مالی ما گویای این موضوع است.

مهندس خسرو جامعی در ارتباط با حضور برخی شرکت ها از مناطق اطراف در بازار منطقه ای این شرکت نیز بیان داشت: ما یک شرکت بورسی هستیم و اطلاعات فروش و درآمدی ما به صورت شفاف در اختیار همگان قرار خواهد گرفت اما در این میان تعداد زیادی از کارخانجات تولیدی سیمان نیز حضور دارند که در عمل اطلاعات شفافی ارائه نمیکنند و به عنوان مثال با حضور در بازار منطقه ای ما، سیمان خود را تا ۲۰-۳۰ هزار تومان ارزان تر به فروش می رسانند که این مسئله امر فروش را با مشکل روبرو خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان در پاسخ به سوالی در مورد علت کاهش سیمان صادراتی نسبت به سال قبل نیز گفت: از آنجایی که سیاست سیمان خوزستان حفظ قیمت ها و مقابله با ارزان فروشی است با افت صادرات مواجه شدیم.

وی افزود: افزایش قیمت سیمان زمانی عملیاتی خواهد شد که بتوانیم سیمان را به قیمت های مصوب به فروش رسانیم و این نیازمند همکاری و تعامل کارخانجات سیمان و کارگروه های کنترل بازار است.

همچنین در این جلسه، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.