خبر: ارائه محصولات شرکت سیمان سپاهان در بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی

خبر: ارائه محصولات شرکت سیمان سپاهان در بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی : عنوان 
1398/05/22 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان، با توجه به برنامه ریزی های کلان و استراتژی شرکت و حرکت در مسیر توسعه پایدار و اهمیت مسایل محیط زیست ، مصرف منابع ، مواد اولیه و انرژی و نیز ضرورت جلوگیری از هدر رفت محصولات تولیدی، برنامه ریزی لازم به منظور بسترسازی و ایجاد امکان بسته بندی انواع سیمان در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی صورت گرفت و این مهم محقق گردید.

از مزایای قابل توجه این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
– جلوگیری از هدر رفت محصولات و منابع مصرف شده در کاربری و مصارف خرد سیمان
– تسهیل حمل و نقل و انتقال به خصوص در طبقات ساختمان های درحال ساخت
– ایجاد صرفه اقتصادی برای مشتریان خرد با توجه به افزایش نرخ سیمان
– نوآوری و ایجاد جذابیت برای سایر مشتریان
– تنوع شکل سبد محصولات سیمان سپاهان ، افزایش سهم از بازار
– ارتقاء برند سیمان سپاهان