خبر: بهینه سازی و راه اندازی وکیوم صنعتی در سیمان صوفیان

خبر: بهینه سازی و راه اندازی وکیوم صنعتی در سیمان صوفیان : عنوان 
1398/07/15 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی سیمان تأمین شستا، منصورنجفی مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان در این مراسم با تأکید بر نگرش حفظ محیط زیست، سلامت انسانها را وظیفه کلیه فرآیندهای سیستم مدیریت برشمرد و افزود شرکت سیمان صوفیان با شعار “بهبود مستمر کیفیت، در محیطی پاک و ایمن ” در جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان تلاش می‌کند و این دستگاه ( وکیوم صنعتی) در بارگیر خانه شرکت در راستای کاهش آلودگی و پاکیزگی محیط با همکاری واحد مکانیک و واحد بهره برداری، بهینه سازی و راه اندازی شد.

طالبی رئیس محیط زیست شهرستان شبستر هم با اشاره به پیشقدم بودن سیمان صوفیان در مسائل زیست محیطی گفت : تلاش های به موقع و بدیع این شرکت قابل تقدیر و ستودنی است .