سازه نیوز: ممنوعیت صادرات سیمان

سازه نیوز: ممنوعیت صادرات سیمان : عنوان 
1398/08/21 : تاریخ انتشار

به گزارش سازه نیوز ، براساس ابلاغیه جدید منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به تولیدکنندگان، صادرات غیر نفتی از جمله سیمان و کلینکر از این منطقه ممنوع شده است.