صداوسیما: پیشرفت ۶۲درصدی کارخانه سیمان سفید ازنا

صداوسیما: پیشرفت ۶۲درصدی کارخانه سیمان سفید ازنا : عنوان 
1399/02/29 : تاریخ انتشار

مرکز لرستان، فاز نخست این کارخانه در صورت تامین نقدینگی تا پایان امسال افتتاح می شود.
با افتتاح کارخانه سیمان سفید ازنا علاوه بر تولید 350هزار تن سیمان سفید در سال برای 150نفر هم شغل ایجاد می شود.
اعتبار هزینه شده برای ساخت این کارخانه 250میلیارد تومان و 17میلیون و 500هزار دلار است.
همه ماشین الات کارخانه وارد شده است.
عملیات ساخت کارخانه سیمان سفید ازنا 18ماه پیش شروع شد