بازار: ساماندهی و رفع مشکلات کارخانه سیمان ایلام در اولویت کار مسئولان است

بازار: ساماندهی و رفع مشکلات کارخانه سیمان ایلام در اولویت کار مسئولان است : عنوان 
1399/05/21 : تاریخ انتشار

به گزارش بازار، به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، جهانگیر رستم زاد در دیدار با مدیرعامل کارخانه سیمان ایلام گفت: کارخانه سیمان ایلام در گذشته  حرف اول را در کشور و جهان می زد، مگر چه اتفاقی افتاده که اکنون باید با وجود همان کیفیت و نیروهای ماهر و دستگاه ها باید این مشکلات داشته باشد.

وی با تاکید بر آسیب شناسی مشکلات بر ضرورت تعامل دستگاه ها برای رفع مسایل این واحد تولیدی اشاره کرد و گفت: ساماندهی و رفع مشکلات این واحد تولیدی از مسایل کارگری گرفته تا بیمه و مالیات و ...از دغدغه های ماست.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: ما پیگیر مسایل این واحد تولیدی هستیم و با هماهنگی معاونت عمرانی سعی داریم برای حمایت از این واحد تولیدی سیمان مورد نیاز طرح های عمرانی را از همین واحد تامین کنیم.
رستم زاد افزود: این واحد تولیدی به عنوان نماد و برندی معتبر در استان باید جایگاه واقعی خود را بدست آورد.
در ادامه این دیدار مدیرعامل کارخانه سیمان ایلام از پیگیری مسائل معیشتی کارگری و تلاش برای فروش سیمان این واحد خبر داد و گفت: به کارگران تسهیلات پرداخت می شود.

به گزارش بازار، به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، جهانگیر رستم زاد در دیدار با مدیرعامل کارخانه سیمان ایلام گفت: کارخانه سیمان ایلام در گذشته  حرف اول را در کشور و جهان می زد، مگر چه اتفاقی افتاده که اکنون باید با وجود همان کیفیت و نیروهای ماهر و دستگاه ها باید این مشکلات داشته باشد.

وی با تاکید بر آسیب شناسی مشکلات بر ضرورت تعامل دستگاه ها برای رفع مسایل این واحد تولیدی اشاره کرد و گفت: ساماندهی و رفع مشکلات این واحد تولیدی از مسایل کارگری گرفته تا بیمه و مالیات و ...از دغدغه های ماست.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: ما پیگیر مسایل این واحد تولیدی هستیم و با هماهنگی معاونت عمرانی سعی داریم برای حمایت از این واحد تولیدی سیمان مورد نیاز طرح های عمرانی را از همین واحد تامین کنیم.

رستم زاد افزود: این واحد تولیدی به عنوان نماد و برندی معتبر در استان باید جایگاه واقعی خود را بدست آورد.

در ادامه این دیدار مدیرعامل کارخانه سیمان ایلام از پیگیری مسائل معیشتی کارگری و تلاش برای فروش سیمان این واحد خبر داد و گفت: به کارگران تسهیلات پرداخت می شود.