خبر: قیمت سیمان در بازار چقدر است؟

خبر: قیمت سیمان در بازار چقدر است؟ : عنوان 
1399/05/22 : تاریخ انتشار
قیمت هر پاکت سیمان اصفهان پرتلند تیپ 1 در بازار 15 هزار 450 تومان است.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس مشاهدات میدانی قیمت سیمان را در این گزارش گردآوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چرا که براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد.

قیمت سیمان در بازار به شرح جدول زیر است:

قیمت سیمان
نام محصول قیمت (تومان)
سیمان اصفهان پرتلند تیپ  2 15.950
سیمان اصفهان پرتلند تیپ 5 16.450
سیمان اردستان تیپ 2 15.950
سیمان اصفهان پرتلند تیپ 1 15.450