گلستان24: کارخانه سیمان پیوند گلستان فیلتر‌های تصفیه کارخانه را تعویض کند

گلستان24: کارخانه سیمان پیوند گلستان فیلتر‌های تصفیه کارخانه را تعویض کند : عنوان 
1399/06/25 : تاریخ انتشار

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، علی اصغر میرزایی در جلسه ای که با حضور رئیس محیط زیست شهرستان‌های مینودشت و گالیکش برگزار شد؛ بر اساس بررسی انجام شده از وضعیت عملکرد سیستم فیلتراسیون کارخانه سیمان پیوند گلستان بر ضرورت رفع مشکلات زیست محیطی و آلاینده‌های بوجود آمده از سوی کارخانه تاکید کرد.

فرماندار گالیکش در این جلسه که معاون سیاسی وی نیز حضور داشت؛ افزود : محیط زیست موظف است در صورت عدم اقدام بموقع از سوی کارخانه سیمان درخصوص تعویض فیلترهای تصفیه هوا در این کارخانه برابر با مقررات، برخورد قانونی را انجام دهد.