بااقتصاد: «سصوفی» زمان پرداخت سود سالیانه را اعلام کرد

بااقتصاد: «سصوفی» زمان پرداخت سود سالیانه را اعلام کرد : عنوان 
1399/06/31 : تاریخ انتشار

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان صوفیان با نماد«سصوفی» زمان پرداخت سود مجمع سال مالی 98 که به ازای هر سهم 28 تومان سود تقسیم کرده است را 30 شهویرو تا 30 مهرماه از طریق بانک صادرات اعلام کرد.